Aikido

Aikido är inte bara en självförsvarskonst som lär ut uråldrig japansk försvarsteknik, utan framför allt en metod att träna sin kropp och själ för att uppnå välmående och harmoni.


Ordet Aikido är sammansatt av tre japanska uttryck och kan översättas; "vägen till harmoni med livskraften" eller "vägen till harmonisk anda".

Trots att Aikido tränas som självförsvar, är syftet med träningen att uppnå harmoni, öva sin smidighet, koncentration och följsamhet i rörelserna. Aikidons teknik är baserad på cirkelrörelser och på att aldrig konfrontera den anfallande kraften, utan att leda den åt sidan så att den fäller den anfallande själv, utan att en kraftmätning blir nödvändig.

Aikidons rörelser är till sin natur så eleganta och mjuka, att en väl utförd teknik kan liknas vid dans, det kan vara svårt att, när det utförs skickligt, inse hur kraftfull och effektiv Aikidons självförsvarsteknink är.

Den anfallande tycks fällas med sådan lätthet att det hela verkar uppgjort. Inte förran man själv har prövat det, förstår man att det verkligen fungerar. Men det tar tid att lära.

Aikido är inte lätt att behärska och riktigt fullärd blir man inte ens på en livstid, men just detta faktum är ett av de mest inspirerande inslagen i Aikido - man kan träna i åratal utan att det blir monotont, utan att glädjen i att ständigt utvecklas avtar.


Läs gärna mer om Aikido på Svenska Aikidoförbundets hemsida.


Våra träningstider är:


Aikido / Kenjutsu

Lördag 10:00 - 12:00

Instruktör

Mikael Sjögren

Huvudinstruktör

Kontaktinformation
Mikael Sjögren
mikaelsan@live.se
076-633 25 60