Info/Nyheter

Judo

Tsu Shin Gen

Aikido

Hej,


Märsta-Sigtuna JK:s graderingsdag!


Endast dem som har fått godkännande från tränarna är välkommen till graderingsdag för hösten 2023 lördag den 2 december i Sigtuna BK:s dojo.


· Samling kl.10.00 för dem med vitt bälte upp till och med orange bälte.Följande gäller för er som vill vara med på graderingsdagen:


· Medlems- och träningsavgift för personen ifråga skall naturligtvis vara inbetald innan någon gradering kan ske. Så var vänlig och kontrollera att den är inbetald.

· Graderingsavgiften skall betalas kontant på plats eller med swish: 070-7607614

· Medtag judopass om ni har judopass sedan tidigare till graderingsdagen.

· Är det första graderingstillfället så måste ett judopass tillverkas för personen i fråga och vederbörande måste medtaga 2 st. passfoton (4x5 cm) på sig själv, samt en komplett ifylld judopass ansökan.

· Beslut om man klarat sin gradering eller inte meddelas i slutet av graderingsdagen.

· I graderingsavgiften ingår: judopass, bälte, judopass kortet och graderingsdiplom.Graderingsavgifterna är följande:


· Första graderingen och judopass måste tillverkas: 400 kronor

· Följande graderingar: 250 kronor

Mer information kan hittas på
www.tsg-stockholm.com

Hej,

Pga instruktörens rehabilitering efter operation,Aikido träningar är preliminärt inställda fram till mitten av december.För ytterligare info ring eller skicka mail till instruktören Mikael Sjögren.

telefon: 076 633 25 60,

mail: mikaelsan@live.se


Mvh Jerzy Tomaszewski

Ordf.SBK