Stadgar

Årsmötet 2021-04-25 godkännde det reviderade förslag till stadgar nedan som framarbetats av styrelsens arbetsgrupp och granskats av styrelsen.